Glim voor het onderwijs

Ik ga het heel simpel maken

De drie meest gehoorde angsten van mensen en kinderen zijn;
☼   Angst te falen
☼   Angst te stralen’
☼   Angst alleen te staan.

De drie grootste verlangens van mensen en kinderen zijn;
☼   Zie mij in wie ik ben
☼   Hoor mij in wat ik zeg
☼   Begrijp mij in hoe ik een situatie beleef

Het gedrag van kinderen is een uiting en heeft 2 functies; ze willen iets bereiken of iets vermijden. Het vermijden van angst en pijn. Het bereiken van behoeften en verlangens.

De grote vraag aan jou;

Is er in het huidige onderwijssysteem meer ruimte en tijd om de angsten te prikkelen of
om de verlangens en behoeften te voeden?

Als de taal van kinderen beleving is, spreken wij ons dan in een omgeving vol kinderen wel genoeg uit in deze taal?
En als laatste vraag; maken wij genoeg gebruik van de momenten die er al als vanzelf zijn in de interactie met kinderen…of bedenken wij de dag nog te veel?

Een kind heeft drie verlangens

Zie mij in wie ik ben, hoor mij in wat ik je zeg, begrijp mij zoals ik deze situatie beleef

Met heel veel liefde heb ik jaren kindgesprekken gevoerd om er voor de kinderen van nu te zijn. En in het voorjaar van dit jaar dacht ik; waar ben ik eigenlijk mee bezig? Als ik hier in mijn ruimte de kinderen maar blijf ‘opvangen’ en allemaal hetzelfde hoor zeggen? Waarom gaan we dan niet met zijn allen die heldere behoeften en verlangens veel bewuster geven in de dag? Er zijn zoveel momenten waar we op in kunnen spelen!

Ze kunnen zoveel leren uit dat wat er is.

Over zichzelf en over elkaar. Waarom trucjes bedenken terwijl het er al is en simpelweg, vaak verstopt, al in hen aanwezig is?!

En zo ontstond GLIM. Een taal die kinderen spreken. Een taal die jij en ouders begrijpen. Een houding stap voor stap ingezoomd om jou te laten ervaren hoe je heel simpel vanuit de momenten die er in de dag al zijn, gesprekken voert met kinderen. En ze vanuit die momenten bewust laat worden en meer over zichzelf laat leren. Zo waardevol. Je leert kennen en voelen wie je bent, hoe je gevoelsmeter werkt, wat je nodig hebt en dat je trots mag zijn op wie jij in je eigenheid bent.

Er is voor mij geen rijkere plek dan dit in de klas met kinderen samen te doen. Zo zien ze van elkaar dat ieder kind iets eigens heeft. Dat we onszelf mogen zijn. Dat we elkaar juist aanvullen en niet geforceerd hetzelfde hoeven zijn. Zo bouw je aan een mooi zelfbeeld en kun je echt vertrouwen gaan voelen in jezelf.

Dan is het geen trucje of iets dat je oefenen moet, nee het is iets wat al lang in ons aanwezig is en via beleving van binnen uit weer glimmen gaat!

Weerstand en Verbinding

Een mooie spiegel

Hoe zou het zijn als er iedere dag een moment van ware verbinding voelbaar is met de leerling? Hoe zou het zijn als we nieuwsgierig kunnen zijn naar wat de momenten die in het nu ontstaan ons kunnen brengen?  In wijsheid en bewustzijn over elkaar. Hoe zou het zijn om ook in de momenten van weerstand onze bewustwordingen te halen door zo’n moment eens stil te leggen en te voelen en ervaren waar nu toch die weerstand vandaan komt?

Met mijn elementen van weerstand maak ik het heel concreet voor je. Het zijn de elementen van weerstand die het hectische leven laten zien.

Als jij druk voelt, als er haast is dan ga je controleren en zal er heel snel een oordeel of oplossing klinken om weer door te kunnen in haast, omdat je druk voelt. Vanuit deze elementen is weerstand voelen een logisch gevolg. Interessant is het om vanuit een helicopterview eens uit te pluizen waar de weerstand het meest door gevoed wordt.

Is het de druk die je voelt? De haast in de tijd? En wie praat jou die haast en druk nu eigenlijk aan?

Is het de controle die je wilt houden om geen grip te verliezen en om alles zo goed mogelijk te doen? En klinkt er een oordeel als het niet gaat zoals jij bedacht had? Of klinkt er een oordeel als jij in een pijn geraakt wordt. Een logisch ‘vecht’ mechanisme om in te zetten als we in de weerstand komen.

Met mijn formule van verbinding leer je in het moment de energie direct om te buigen door stop te zetten. Je stapt letterlijk in een andere energie door een blok in de tijd te visualiseren; 2,3, 5 minuten en alles even los te maken.

Ruimte in de tijd, rust in je hoofd en lijf, zakken in het vertrouwen van niet weten geeft jou de kans om echt nieuwsgierig te zijn naar het onzichtbare, naar dat wat je niet weet, ziet en kent en wat wel kan ontstaan. Wat er dan ontstaat is ware verbinding. Ware verbinding vult hart en ziel, maakt tevreden en rustig.

In de momenten, in de dynamiek in de klas liggen er vele momenten verscholen waarin we wijzer kunnen worden wat weerstand geeft en wat er uit verbinding ontstaat. Het zijn magische minuten die je leert maken in stap 1 van GLIM. Waarom? Omdat de kinderen van nu heel bewust zijn, verlangen naar verbinding en  mogen groeien in hun eigenheid om zich stevig staande te houden in de overweldigende wereld.

Ontdek Glim

GLIM is ruimte maken in de dag, zodat jij de rust voelt een nieuwe ervaring te laten ontstaan vanuit de beleving. Je mag gaan vertrouwen dat dit soort momenten zo betekenisvol zijn en dat ze jou en de kinderen altijd iets zullen opleveren waar je ook op een later moment weer naar terug kunt gaan. Ik leer je in GLIM hoe je nieuwsgierig kunt zijn in het moment. Nieuwsgierig naar dat wat je niet kent of weet en dat juist daar zoveel wijsheid en schoonheid in verborgen zit. Als je het wilt zien.

GLIM is een wijze die jou samen met kinderen gouden momenten gaat brengen en als je dit ontdekt hebt…dan is het iets waar je alleen maar meer van wilt!

Stel je voor… 

Stel je voor dat jij je een grondhouding eigen kunt maken waardoor een kind zich veilig voelt.
Waarbij het kind even niet moet voldoen aan verwachtingen, even in ruimte vanuit vrije geest kan praten en denken.

En dat het kind dan ook nog aan jou voelt dat jij geen oordeel hebt. En dat jij het kind niet direct iets wil leren of wil bijbrengen.
Nee, het kind voelt bij jou alle ruimte voor zijn idee, zijn beleving, zijn waarneming, zijn ervaring. Wow…een genot voor de kinderen van nu. Ook dat zeg ik vanuit vol vertrouwen na de vele kindgesprekken die ik heb mogen voeren.
En dat maakt het voeren van een kindgesprek vanuit de formule simpel en ontzettend waardevol.

Een kind heeft drie verlangens;
☼   Zie mij in wie ik ben
☼   Hoor mij in wat ik je zeg
☼   En begrijp mij zoals ik deze situatie beleef.

Als jij bewust vanuit een grondhouding in een spit-second verbinding kunt maken, dan gaan jij en het kind magische minuten ervaren. Magische minuten omdat ze vervult voelen. Iets groots toegevoegd aan betekenis, terwijl je dit niet voelt in je rooster. En van deze vervulling met een leerling…daar wil je meer van! Toch?